Zawartość

Wykorzystanie Protokołu Stambulskiego przez lekarzy

Data: 
2015-11-17

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej z prośbą o uwzględnienie wytycznych zawartych w tzw. Protokole Stambulskim w szkoleniach z zakresu doskonalenia zawodowego lekarzy i personelu medycznego. Protokół Stambulski opisuje metody skutecznego wykrywania i dokumentowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania. W odpowiedzi Maciej Hamankiewicz, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej poinformował, że zwróci się do Komisji ds. Kształcenia, Ośrodka Doskonalenia Zawodowego oraz Izb Okręgowych o wprowadzenie do programu szkoleń tematyki związanej z prowadzeniem badania medycznego i psychologicznego domniemanych ofiar tortur.

 

Galeria

  • Błyskawica
    Tortury