Godło RP
Zawartość

Wyrok TK ws. możliwości korzystania z obrońcy i wglądu do akt na etapie czynności wyjaśniających

Data: 
2014-06-03


Trybunał Konstytucyjny rozpoznał połączone wnioski Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie korzystania z prawa do obrońcy oraz wglądu do akt na etapie prowadzenia czynności wyjaśniających prowadzonych wobec osoby, co do której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie. Trybunał podzielił argumentację Rzecznika i uznał zaskarżone przepisy za niezgodne z Konstytucją.

 

  • zdjęcie: napis na gmachu TK: Trybunał Konstytucyjny
    Trybunał Konstytucyjny