Godło RP

Wyrok TK ws. nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

Data: 
2015-12-09
 
TK orzekł, że nowelizacja ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z 19 listopada br. jest częściowo niezgodna z konstytucją. Ustawę zaskarżyli Rzecznik Praw Obywatelskich, Krajowa Rada Sądownictwa, pierwsza prezes Sądu Najwyższego oraz posłowie PO. Za sprzeczny z konstytucją Trybunał uznał m.in. przepis zezwalający Sejmowi na ponowny wybór trzech sędziów w miejsce tych, których kadencja wygasła 6 listopada. Niekonstytucyjne są także przepisy dotyczące wygaszenia kadencji obecnych prezesa i wiceprezesa TK oraz 30-dniowego terminu na przyjęcie ślubowania od nowo wybranego sędziego. Równocześnie TK orzekł, że tryb uchwalenia nowelizacji był zgodny z konstytucją.
  • zdjęcie: napis na gmachu TK: Trybunał Konstytucyjny
    Trybunał Konstytucyjny