Zawartość

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości z dnia 13.03.2012 r. w sprawie opinii do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobów ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej

Data: 
2012-03-13
słowa kluczowe: