Zawartość

Wystąpienie Generalne z dnia 20.07.2016 r. do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie definicji i katalogu wydarzeń nadzwyczajnych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych

Data: 
Od 2016-07-20 do 2016-08-01