Godło RP
Zawartość

Wystąpienie Generalne z dnia 27.06.2016 r. do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie stosowania środków przymusu bezpośredniego w placówkach całodobowej opieki

Data: 
2016-06-27