Zawartość

Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie rekrutacji na studia prowadzonej przez Akademię Wychowania Fizycznego w Poznaniu

Data: 
2016-08-18
Położenie: 
  • Królowej Jadwigi 27/39
    Poznań
    Polska

Zgodnie z doniesieniami medialnymi poznańska AWF prowadziła rekrutację na studia w oparciu o kolejność zgłoszeń kandydatów, bez uwzględniania wyników egzaminów maturalnych czy innych osiągnięć kandydatów. Sposób rekrutacji wymógł na osobach ubiegających się o przyjęcie wielogodzinne oczekiwanie w kolejce przed uczelnią.

Uczelnie wyższe mają, co prawda, dużą swobodę w zakresie kształtowania procedury rekrutacyjnej, lecz zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym musi ona uwzględniać wyniki egzaminu maturalnego. Konkurs świadectw jest podstawą przyjęcia na uczelnię, gdyż gwarantuje przygotowanie kandydata do podjęcia nauki na wyższym szczeblu oraz zapewnia odpowiednią jakość kształcenia. Nabór na podobnych zasadach przeprowadzono również na Uniwersytecie Jagiellońskim, na którym rekrutacja w oparciu o kolejność zgłoszeń odbyła się na kierunku położnictwo.

W związku z tym Rzecznik zwrócił się o informację, czy omówione przypadki mają charakter odosobniony oraz jakie działania Ministerstwo ma zamiar podjąć w opisanych sprawach.

 

Galeria

  • Rysunek głowy z żarówką na tablicy szkolnej
    Nauka