Zawartość

Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ws. przyznawania pomocy finansowej na zalesianie gruntów

Data: 
2016-03-30
słowa kluczowe: 

Ze skarg wpływających do Rzecznika Praw Obywatelskich wynika, że osoby zainteresowane nie mogły ubiegać się o dofinansowanie na zalesienie gruntu położonego na obszarze Natura 2000 w sytuacji, gdy dla danego obszaru nie istniał plan ochrony (plan zadań ochronnych). Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił propozycję rozwiązania tego problemu.

W ocenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi konieczne jest utrzymanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przepisów, które uzależniają uzyskanie dofinansowania od braku sprzeczności planowanego zalesienia z planami ochrony lub planami zadań ochronnych. Rzecznik Praw Obywatelskich wskazuje jednak, że Minister Środowiska w piśmie z 30 września 2015 r. zaproponował rozwiązanie, które byłoby korzystne dla osób chcących ubiegać się o dofinansowanie w sytuacji braku ustanowionych planów ochrony. Propozycja ta przewiduje wprowadzenie w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi możliwości wydania przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska opinii o braku sprzeczności zalesienia z celami ochrony danego obszaru.

Galeria

  • Sosna w lesie

    Lasy