Zawartość

Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ws. zmian warunków przyznawania płatności ekologicznej

Data: 
2016-04-07
słowa kluczowe: 

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wskazanie możliwości ubiegania się przez rolników o płatności ekologiczne za 2016 rok w sytuacji, gdy zostali oni poszkodowani zmianami przepisów w 2014 roku. W wielu przypadkach płatności ekologiczne stanowią podstawową gwarancję rentowności gospodarstw rolnych. Brak pomocy finansowej może powodować dla rolników daleko idące skutki ekonomiczne.

Niektórzy rolnicy nie składali wniosku o przyznanie płatności ekologicznej w 2014 roku, ponieważ byli przekonani, że nie spełniają wprowadzonego wówczas wymogu wytworzenia określonej ilości produktu ekologicznego. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uznało jednak, że wymóg ten nie uwzględnia specyfiki funkcjonowania małych gospodarstw i przez to jest w praktyce niemożliwy do zrealizowania. W tym samym roku kalendarzowym przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zostały zmienione. Pomimo zniesienia dodatkowego wymogu, rolnicy nie mogli już uzyskać płatności ekologicznej. Sytuacja ta budzi wątpliwości z punktu widzenia konstytucyjnej zasady zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa.

Galeria

  • Pole po zbiorach

    Ziemia