Zawartość

Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ws. zmian zasad i wysokości dopłat dla rolników

Data: 
2016-03-31
słowa kluczowe: 

Rzecznik Praw Obywatelskich sygnalizuje problem częstych zmian przepisów regulujących warunki przyznawania pomocy finansowej dla rolników. W szczególności rozporządzenie Rady Ministrów z 20 marca 2015 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany zmieniło wysokość przyznawanej pomocy w trakcie trwającego naboru wniosków. Przyjęte rozwiązanie budzi poważne wątpliwości z punktu widzenia konstytucyjnej zasady równości oraz zasady zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa. Rzecznik ponownie zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przedstawienie wyjaśnień w tej sprawie.

Proces udzielania dopłat składa się z szeregu czynności realizowanych w czasie całego roku kalendarzowego, nie uprawnia to jednak organów państwa do zmian zasad i wysokości przyznawanej pomocy w trakcie okresu składania wniosków. Termin złożenia wniosku, jeżeli mieścił się w granicach wyznaczonych przez przepisy prawa, nie powinien być kryterium różnicującym w zakresie wysokości przyznawanej pomocy.

Rzecznik podkreślił, że znaczna część zainteresowanych płatnościami rolników złożyłaby wniosek we wcześniejszym terminie, gdyby wiedziała o zmianach, jakie zostaną wprowadzone w rozporządzeniu.

Galeria

  • Pole po zbiorach
    Ziemia