Zawartość

W sprawie wykonywania kontaktów między rodzicami i dziećmi - wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości

Data: 
2016-05-09
słowa kluczowe: 

Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił Ministrowi Sprawiedliwości uwagi na temat funkcjonowania przepisów dotyczących kontaktów między dziećmi a rodzicami oraz innymi członkami rodziny.

Kontakty takie są prawem, ale i obowiązkiem krewnych, jednak do Rzecznika przychodzi wiele skarg na niemożność ich wyegzekwowania, a także na rozbieżną praktykę sądów w tym zakresie.

Przepisy dotyczące wykonywania kontaktów weszły w życie cztery lata temu, zatem zasadne jest zbadanie ich skuteczności.

Rzecznik poprosił ministra o przeprowadzenie analizy akt sądowych w sprawach o wykonywanie kontaktów, zbadanie efektywności obecnie obowiązujących przepisów oraz rozważenie zasadności podjęcia w tej kwestii inicjatywy legislacyjnej.