Zawartość

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości ws. zwrotu kosztów stawienia się świadka w sądzie

Data: 
2016-03-30
słowa kluczowe: 

W pismach do Rzecznika Praw Obywatelskich często pojawia się zarzut, że budżet rodzinny świadków biorących udział w czynnościach procesowych w postępowaniu sądowym zostaje znacznie uszczuplony z powodu zbyt niskiej rekompensaty kosztów stawiennictwa. Zdaniem Rzecznika obecna regulacja zawarta w kodeksie postępowania karnego, określająca maksymalną należność za utracony zarobek lub dochód świadka, często nie zapewnia rzeczywistego pokrycia strat materialnych związanych z udziałem w procesie. Z wyjaśnień udzielonych w czerwcu 2015 r. wynikało, że Minister Sprawiedliwości zwróci się do Ministra Finansów z prośbą o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Rzecznik prosi o przekazanie informacji na temat podjętych działań.

Galeria

  • Banknoty stuzłotowe

    Zobowiązania finansowe