Zawartość

Wystąpienie do Ministra Zdrowia ws. opłat za zaświadczenia lekarskie dla seniorów uczestniczących w zajęciach sportowych

Data: 
2016-05-04

Rzecznik Praw Obywatelskich ponownie wystąpił do Ministra Zdrowia o wprowadzenie bezpłatnych zaświadczeń lekarskich dla seniorów – uczestników Uniwersytetów Trzeciego Wieku o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zajęć sportowych. Pobieranie opłat za tego rodzaju zaświadczenia jest niezgodne z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jak zapewniało Ministerstwo Zdrowia, zaświadczenia lekarskie związane z uczestnictwem seniorów w zajęciach sportowych miały zostać zaliczone do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Projekt nowelizacji ustawy nie przewiduje jednak rozwiązania postulowanego przez Rzecznika.

  • Senior w parku, słońce i mgła
    Seniorzy