Zawartość

Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych ws. uproszczenia procedur ubiegania się o świadczenia z systemu rentowego i pozarentowego

Data: 
2016-04-01

Procedury ubiegania się o świadczenia z systemu rentowego i pozarentowego powinny zostać uproszczone. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się w tej sprawie do Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych z prośbą o informacje, czy planowane są stosowne zmiany.

Osoby z niepełnosprawnościami w pismach do Rzecznika wskazują, że ubieganie się o świadczenia związane jest z wieloma utrudnieniami. Problem stanowi przede wszystkim konieczność gromadzenia dokumentacji medycznej dla różnych instytucji, powtarzanie badań diagnostycznych oraz długie oczekiwanie na badanie przez różne zespoły orzekające. Jest to szczególnie dotkliwe w sytuacji, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia pozostaje bez środków utrzymania.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zajmowało się już tym zagadnieniem w ramach prac Międzyresortowego Zespołu do Spraw Opracowania Systemu Orzekania o Niepełnosprawności oraz Niezdolności do Pracy, którego zadaniem było dokonanie oceny działania pięciu systemów orzeczniczych. Uruchomiono także interdyscyplinarny projekt badawczy mający przygotować podstawy do wprowadzenia zmian w orzekaniu o niepełnosprawności i niezdolności do pracy.

Galeria

  • Banknoty stuzłotowe
    Zobowiązania finansowe