Zawartość

Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie przepisów dotyczących prewencyjnych badań kierowców na zawartość alkoholu w organizmie

Data: 
2016-07-25
słowa kluczowe: 

W zainteresowaniu Rzecznika pozostaje problem związany z nieadekwatnością i niespójnością przepisów dotyczących warunków i sposobu dokonywania badań prewencyjnych na zawartość alkoholu w organizmie kierującego pojazdem lub innej osoby.

Problem ten był poruszany przez Rzecznika w korespondencji z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministrem Zdrowia oraz Komendantem Głównym Policji, ale żaden z resortów nie uznał się za właściwy w kwestii rozwiązania poruszonego przez Rzecznika problemu.

Rzecznik wystąpił do Prezesa Rady Ministrów z prośbą o wskazanie resortu właściwego do podjęcia czynności zmierzających do dokonania zmian legislacyjnych i legitymizacji działań Policji w poruszonej sprawie.

Galeria

  • Wnętrze samochodu, ręce na kierownicy

    Kierowcy, prawa i obowiązki