Zawartość

Wyzwania w dziedzinie praw człowieka - RPO na warsztatach dla ombudsmanów

Data: 
2017-04-04
Położenie: 
  • Barcelona
    Hiszpania
słowa kluczowe: 

- Nie chodzi tylko o populizm jako metodę polityczną, ale o używanie populizmu do niszczenia sądów konstytucyjnych. W takich okolicznościach ombudsman musi być strażnikiem wartości, jakimi są  prawa człowieka. Musi być rzetelny pod względem rozwiązań prawnych, ale i kreatywny jeśli chodzi o metody komunikacji – powiedział rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar podczas warsztatów dla  ombudsmanów, które odbywały się 3-4 kwietnia w Barcelonie.

Warsztaty - współorganizowane m.in. przez urząd Ombudsmana Katalonii i Międzynarodowy Instytut Ombudsmana - dotyczyły jednego z wyzwań dla ochrony praw człowieka, jakim jest dzisiaj populizm, jak również roli ombudsmanów w zachowaniu standardów demokracji i praw człowieka.

Podczas sesji poświęconej rozwiązaniom legislacyjnym, polityce publicznej i kryzysowi praw człowieka, polski rzecznik praw obywatelskich mówił o potrzebie zachowania względnej równowagi w relacjach między władzą i jednostką. Zwrócił uwagę m.in. na nadmierne posługiwanie się przez niektórych polityków retoryką opartą na strachu, oskarżeniach i nienawiści. To, co z pozoru ma służyć wzmocnieniu bezpieczeństwa obywateli, wykorzystywane jest do rozszerzenia kompetencji władzy i np. usprawiedliwienia polityki antyimigracyjnej. RPO Adam Bodnar z troską mówił też o praktycznym ograniczeniu niezależności polskiego Trybunału  Konstytucyjnego. W tej sytuacji polskie sądy będą musiały często przejmować rolę bezpośredniego strażnika Konstytucji.

Adam Bodnar podkreślił, że RPO nie jest politykiem i ma ograniczony wpływ na procesy społeczne czy politykę państwa. Ale może wspierać najsłabsze grupy, mieć wpływ na debatę publiczną, dostarczać argumentów innym uczestnikom życia społecznego, którzy chcą walczyć z populizmem. Może również wspierać w tej mierze organizacje pozarządowe, grupy ekspertów i niezależne media.

Od początku swojej kadencji polski RPO spotyka się z ludźmi w różnych miejscowościach i regionach naszego kraju. Organizuje specjalne konferencje i seminaria na szczeblu lokalnym oraz rozmawia z mieszkańcami i organizacjami społecznymi o ich najważniejszych problemach.

Adam Bodnar mówił również o kwestiach związanych z wykorzystaniem mediów społecznościowych oraz używaniem prostego języka w komunikacji  z obywatelami.

Podsumowując, rzecznik przypomniał najważniejsze dane dotyczące działalności polskiego ombudsmana: w 2016 roku było to 420 wystąpień generalnych do władz z wskazaniem problemów do rozwiązania, 65 postępowań sądowych, do których RPO się przyłączył przedstawiając argumentację dotycząca praw człowieka, 70 kasacji, 50 wniosków oczekujących na rozpatrzenie przez Trybunał Konstytucyjny.

Galeria

  • Na zdjęciu Adam Bodnar z Prezydentem Katalonii Carlesem Puigdemont
    Na zdjęciu Adam Bodnar z Prezydentem Katalonii Carlesem Puigdemont