Zawartość

XII edycja Akademii Praw Człowieka i Aktywności Obywatelskiej "Inkubator idei" pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 
Od 2017-05-26 do 2017-06-22
Położenie: 
  • Warszawa
    Polska
słowa kluczowe: 

Fundacja Humanity In Action Polska corocznie organizuje Akademię, która jest  programem edukacyjnym dla 24 młodych i wybitnych liderów/-ek i aktywistów/-ek z Grecji, Niemiec, Polski, Ukrainy i USA.

W tegorocznej edycji wiodącym tematem jest przeciwdziałanie mowie nienawiści i dyskryminacji oraz wyzwania związane z zagrożeniami dla demokracji i praworządności w Polsce.

Akademia to miesięczny intensywny program, który od strony merytorycznej traktuje Polskę jako studium przypadku, przedstawiając diagnozę obecnej sytuacji i wyzwania dla młodych w kontekście przeciwdziałania naruszeniom praw człowieka. Uczestnicy i uczestniczki pogłębiają swoją wiedzę na temat praw człowieka, społeczeństwa obywatelskiego, demokracji, jak również uczą się przez działanie, rozwijając dzięki temu szereg umiejętności pomocnych w aktywizmie społecznym. Pod okiem specjalistów i ekspertów z danych dziedzin pracują w międzynarodowych zespołach na konkretnych przykładach i szukają sposobów na twórcze działania antydyskryminacyjne i anty-hejtowe kierowane głównie do młodych ludzi.