Zawartość

XIII edycja konferencji „Pełno(s)prawny Student” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 
2019-11-14
Położenie: 
  • Kraków
    Polska
słowa kluczowe: 

Konferencja poświęcona jest specyfice kształcenia na poziomie wyższym osób z niepełnosprawnościami. To wydarzenie cykliczne, organizowane przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego od 2006 r. Tegoroczna edycja, odbędzie się 14 listopada 2019 roku w Krakowie.

W tym roku tematami przewodnimi konferencji będą:

  • zagadnienia związane z konkursem nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19 „Uczelnia dostępna”, dotyczące realizacji działań mających na celu likwidację barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym oraz planowanym konkursem „Projektowanie uniwersalne”;
  • kwestia wykorzystania przez uczelnie wyższe dotacji podmiotowej, przeznaczonej na zadania, związane z zapewnieniem osobom z niepełnosprawnościami warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej;
  • innowacyjny projekt dotyczący echolokacji.

Zaproszeni eksperci z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz przedstawiciele środowisk uczelni wyższych podzielą się wiedzą, doświadczeniami oraz uwagami związanymi z realizowanymi projektami.

W ocenie organizatorów stworzenie jak najlepszych warunków kształcenia na poziomie wyższym jest szansą na pokonanie barier fizycznych i psychologicznych oraz tworzy nowe możliwości dla młodych ludzi z niepełnosprawnościami w Polsce.