Zawartość

XIV Edycja Ogólnopolskiego Konkursu VERBA VERITATIS pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 
Od 2019-05-01 do 2019-12-31
Położenie: 
  • Polska
słowa kluczowe: 

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych oraz Katedra Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie Akademii Leona Koźmińskiego organizują XIV Edycję Ogólnopolskiego Konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu.

Celem Konkursu jest inspirowanie do budowania kapitału społecznego poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i kompetencji w zakresie etyki biznesu, ładu korporacyjnego i społecznej odpowiedzialności biznesu. Konkurs ma pomóc w zachęcaniu młodych osób, które właśnie wkraczają do polskiej gospodarki jako pracownicy czy przedsiębiorcy do praktykowania postaw etycznych, odpowiedzialnych i zgodnych z zasadami biznesu społecznie odpowiedzialnego.

W dotychczasowej historii Konkursu zostało zgłoszonych już ponad 300 prac doktorskich, magisterskich, licencjackich i podyplomowych, a nagrodzonych zostało łącznie już ponad 80 studentów z 35 uczelni wyższych z całej Polski.