Zawartość

XVI Międzynarodowa Konferencja Chorób Rzadkich "Zrozumieć choroby rzadkie" pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 
Od 2018-06-28 do 2018-07-01
Położenie: 
  • Serock
    Polska
słowa kluczowe: 
Organizatorami konferencji są Stowarzyszenie Chorych na Mukopolisacharydozę i Choroby Rzadkie przy współpracy Federacji Pacjentów z Europy Środkowej Wschodniej oraz stowarzyszeń skupiających pacjentów z chorobami rzadkimi.
Konferencje organizowane przez Stowarzyszenie chorób rzadkich trwale wpisały się w międzynarodowy kalendarz spotkań edukacyjnych, przyciągając licznych uczestników z całego świata. 
Jest to okazaja do wymiany doświadczeń, nawiązania kontaktów i współpracy między polskimi i zagranicznymi środowiskami naukowymi i medycznymi.
Na każde z nich corocznie przybywa ok. 300 specjalistów z zakresu medycyny i nauki z wielu krajów.
Tegoroczna konferencja odbędzie się w Serocku w dniach 28 czerwca - 1 lipca.