Zawartość

XVII Ogólnopolski Mityng Pływacki Osób Niepełnosprawnych im. Krzysztofa Brzęczka pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 
2018-10-17
Położenie: 
  • Chrzanów
    Polska
słowa kluczowe: 

Mityng Pływacki jest wydarzeniem skierowanym do grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Organizatorem zawodów, które odbywają się w Chrzanowie, jest Fundacja im. Brata Alberta Warsztat Terapii Zajęciowej.

Mityng adresowany jest do uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, Domów Pomocy Społecznej, Świetlic Terapeutycznych, Szkół z oddziałami Specjalnymi, Ośrodków Szkolno-Wychowawczych.

Są to osoby z niepełnosprawnością intelektualną narażone na odrzucenie i zaszufladkowanie przez społeczeństwo lokalne. Udział w zawodach daje im poczucie przynależności do środowiska osób zdrowych, możliwość sprawdzenia swoich umiejętność, osiągania sukcesów.

Zawody mają zasięg krajowy, bierze w nich udział ok.160 zawodników. Pływacy konkurują w 4 kategoriach z podziałem  na płeć: 25m, 50m, ze sprzętem oraz w sztafecie.

Cele zawodów:

  • aktywizacja i integracja osób z niepełnosprawnościami,
  • propagowanie sportu jako alternatywy wolnego czasu,
  • promowanie zdrowego stylu życia,
  • przełamywanie barier i stereotypów o osobach z niepełnosprawnościami,
  • podniesienie poczucia wartości osób chorych,
  • nauka zdrowej rywalizacji,
  • nauka współpracy w grupie (sztafeta pływacka).

Fundacja im. Brata Alberta prowadzi działalność na teranie całego kraju. Obejmuje swoją opieką osoby z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną. Jest założycielem Warsztatów Terapii Zajęciowej, Świetlic Terapeutycznych, Środowiskowych Domów Samopomocy, DPS, szkoły integracyjnej z oddziałami przedszkolnymi.

WTZ w Chrzanowie na co dzień sprawuje opiekę nad 35 podopiecznymi. Osoby te uczestniczą w zajęciach uspołeczniających, praktykach zawodowych, rehabilitacji ruchowej i terapii psychologicznej. Celem Warsztatu jest podtrzymanie oraz rozwijanie umiejętności i nawyków życia codziennego i zawodowego. Uczestnicy biorą udział w konkursach i przeglądach plastycznych, edukacyjnych, rękodzielniczych oraz sportowych.