Zawartość

XXIII Wolna Sesja Obywatelska w Bydgoszczy z udziałem RPO Adama Bodnara

Data: 
2019-04-16
Położenie: 
 • Bydgoszcz
  Polska
słowa kluczowe: 
 • Obywatel pyta Rzecznika Praw obywatelskich o przestrzeganie praw człowieka w trakcie XXIII Wolnej Sesji Obywatelskiej.
 • Spotkanie Adama Bodnara z mieszkańcami Bydgoszczy odbyło się w Sali Sesyjnej miejscowego Ratusza, zorganizowało je Bydgoskie Forum Obywatelskie.

Adam Bodnar rozpoczął spotkanie od przypomnienia swoich poprzednich wizyt w mieście nad Brdą. - 4 listopada 2016 roku byłem w państwa mieście, a dzień później nastąpiła reforma prokuratury w Polsce i połączono Urząd Prokuratora Generalnego z Ministrem Sprawiedliwości. Rok 2016 był przełomowy w prowadzeniu regulacji prawnych w naszym kraju, powstała także Rada Mediów Narodowych - przypomniał Bodnar na początku. Dodał - zaczęliśmy w Polsce rozmawiać o naszej Konstytucji, wtedy powstał ten słynny plakat akcentujący rolę każdego z nas w obronie Konstytucji.

- Nie pamiętamy dziś, że właśnie wtedy straciliśmy niezależny Trybunał Konstytucyjny, co doprowadziło do konfliktu z Unią Europejska, wizyt Komisji Weneckiej w naszym kraju.

4 lipca 2018 r. profesor Małgorzata Gersdorf przychodzi do pracy i oświadcza, że zgodnie z Konstytucją ciągle jest Pierwszą Prezes Sądu Najwyższego. Przed budynkiem Sądu witana jest przez tysiące obywatel, Lech Wałęsa w obronie pani profesor pisze list otwarty. Nie można dziś - mówił Bodnar - zapominać o manifestacjach, protestach organizowanych w całym kraju przez organizacje pozarządowe, opozycję uliczną. W Polsce toczy się swoista gra o Krajową Radę Sądowniczą. Wszyscy chcemy dobrych sądów to oznacza, sąd przewidywalny kierujący się prawem, nie ulegający naciskom z jakiejkolwiek strony - zakończył Bodnar.

Po wystąpieniu Adama Bodnara, był czas na pytania mieszkańców Bydgoszczy. Z konkretnymi sprawami Bydgoszczanie mogli się zgłaszać do Cezarego Walendzika, który w biurze RPO kieruje zespołem przyjęć interesantów, to działo się w oddzielnej sali. Równocześnie w sali sesyjnej toczyła się dyskusja:

- Dlaczego osoby otrzymujące emeryturę w czerwcu dostają mniej niż osoby które otrzymały decyzję wcześniej? - pytała jedna z obywatelek.

- Jak pan sobie wyobraża czyszczenie stajni Augiasza, jeśli jesienią zmieni się władza? Ktoś  inny dodaje krótko, jak będzie wyglądała Polska dzień po?

Przedstawiciel Obywateli RP prosi o interwencję opisując, niewłaściwe jego zdaniem, postępowanie policji wobec opozycji ulicznej.

Z końca sali pada stwierdzenia: miałem nadzieję, że po wejściu do Unii Europejskiej skończy się w Polsce nepotyzm i korupcja. Jak PIS przejął władzę, mamy ciągły niepokój i bałagan.

Odpowiadając na pytania z sali rzecznik podkreślał: - Musimy mieć świadomość ogromnych zmian prawnych zarówno na poziomi legislacyjnym jak i organizacyjno-porządkowym. Uważam jednak, że wszelkie zmiany muszą być robione zgodnie z konstytucją, choćby miały trwać dłużej. Sytuacja będzie wymagała dogłębnych analiz i nie jest to rola RPO, moją rolą jest stanie na straży Konstytucji. Podam taki przykład  jest już gotowy projekt o Sędziach Pokoju, 60 stron przemyślanej koncepcji. Istotne jest jak stworzyć, zbudować zaufanie obywateli, którzy podejmą służbę publiczną, aby byli dumni z naszego kraju. Co trzeba zrobić aby młodzi ludzie nie bali się pracować w służbie publicznej. Sejm nie może być teatrem, miejscem, w którym się nie dyskutuje tylko głosuje. Senat jeszcze się broni, tam senatorowie omawiają różne aspekty ustanawianego prawa - odpowiadał Bodnar.

- Od Obywatel RP otrzymuję regularne skargi na działania Policji, staramy się monitorować wszystkie zdarzenia w tym postępowania prokuratury czy są zgodne z prawem - mówił Bodnar.

Z sali padają podziękowania za interwencję Rzecznika w sprawie Zamechu, dobrze umotywowany wniosek Rzecznika pozwolił na dobry wyrok i prośba o dalsze interesowanie się sprawą.

RPO przywiązuje dużą wagę do spraw ochrony środowiska, nie tylko interweniuje w sprawie smogu ale także zajmuje się problemami wiatraków, ferm kurzych.

Padło pytanie: - Czy na podstawie zgłaszanych do RPO wniosków można ułożyć sensowny system edukacji prawa, aby obywatel nie czuł się wrogiem polskiego wymiaru sprawiedliwości.

Adam Bodnar odpowiadając zaproponował zapoznanie się z filmami zrobionymi przez „Wolne Sądy” w których prawnicy w przystępny sposób, prostym językiem tłumaczą zawiłości prawne i prawa zawarte w Konstytucji.

Kolejny głos to skarga na ustawę o służbach mundurowych, która zdaniem rozmówczyni narusza godność ludzką.

- Panie Rzeczniku, skończyłem 18 lat, ja i moi znajomi jesteśmy pełnoletni, ale wszystkie sprawy w szkole muszą za nas załatwiać rodzice, dlaczego? - pytał młody człowiek.

Jesteście pełnoprawnymi obywatelami - odpowiada Rzecznik, możecie sami decydować o udziale w wycieczce, usprawiedliwiać swoją nieobecność w szkole, możecie zgłaszać wnioski do Rzecznika Praw Obywatelskich jeśli wasze prawa są naruszane. Pamiętajcie jednak to, że jesteście dorośli nie zwalnia was z przestrzegania regulaminu szkolnego.

- Panie doktorze, uwierzyliśmy w koniec historii, a tu Rosja zajęła Krym, w innych regionach świata chaos, a w Polsce mamy paraliż systemu sprawiedliwości - mówił inny z obywateli.

- W 1989 roku mamy  Okrągły Stół, później wstępujemy do NATO i UE - zaczął odpowiedź Adam Bodnar,   wspólnie z Ukrainą organizujemy EURO 2012. Przemysław Czapliński w książce "Poruszona Mapa" zadaje pytanie: Gdzie my zmierzamy, w kierunku Zachodu czy Wschodu? Nie mamy wizji dokąd zmierzamy. To spowodowało lukę w której zaczęto mówić o silnej Polsce. Osiągnęliśmy wielki skok cywilizacyjny. Jednak zapomnieliśmy o wielu grupach, które same nie dały radę, zostały w tyle. Musimy włączyć wszystkich w wizję Polski nowoczesnej, dbającej o środowisko naturalne, ale i o każdego obywatela. Jesteśmy coraz bliżej decyzji kto tę wizje będzie realizował - zakończył Bodnar.

Galeria

 • Ludzie na sali posiedzeń rady
  Spotkanie w Bydgoszczy, 16 kwietnia 2019 r.
 • Mężczyzna mówi zwrócony do publiczności na sali rady
  Adam Bodnar na spotkaniu w Bydgoszczy, 16 kwietnia 2018