Zawartość

Z licealistami o prawach człowieka

Data: 
2018-11-29
słowa kluczowe: 

W siedzibie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich odbyły się 29 listopad. warsztaty dla uczniów 44 LO w Warszawie. Tematem były prawa człowieka i obywatela.

Licealiści dowiedzieli się, jakie są kompetencje Rzecznika Praw Obywatelskich i jak działa jego biuro.

Drugą część spotkania poświęcono rozdziałowi II Konstytucji dotyczącego wolności, praw i obowiązków człowieka i obywatela. Rozmawiano m.in. o godności człowieka i prawie do życia, o tym czym się różnią rola Państwa w zapewnieniu przestrzegania praw i wolności, oraz w jakich sytuacjach można je ograniczać.

 Następnie na podstawie autentycznych spraw uczniowie próbowali przewidzieć wyrok sądu. Omawiane historie były pretekstem do gorącej dyskusji i  debata merytorycznej o naszych prawach.

Zajęcia poprowadzili Joanna Troszczyńska-Reyman i Dariusz Supeł z zespołu Centrum Projektów Społecznych BRPO.

Galeria

  • Młodzi ludzie przy stołach, mężczyzna prowadzi zajęcia

    Warsztaty z licealistami w Biurze RPO, 29.11.2018

Zobacz także