Zawartość

Za wysokie opłaty dla mieszkańców strefy płatnego parkowania

Data: 
2016-07-04
Położenie: 
  • Gdańsk
    Polska

Po interwencji RPO samorząd zmienia zasady opłaty dla mieszkańców strefy płatnego parkowania.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się pan B. z woj. pomorskiego w sprawie dotyczącej wysokości opłaty zryczałtowanej dla mieszkańca posesji graniczącej z obszarem objętym Strefą Płatnego Parkowania.

Pan B. wskazał, iż opłata zryczałtowana uprawniająca mieszkańca posesji graniczącej do parkowania samochodu o określonym numerze rejestracyjnym w Strefie Płatnego Parkowania wynosi za miesiąc 30 zł, a za rok – 300 zł, co jest kwotą, w porównaniu do opłat obowiązujących w innych miastach, bardzo wysoką.

Na przykład roczna opłata w W. wynosi 30 zł, w S. - 96zł, we W. - 100 zł, w P. - 150 zł, a w strefie płatnego parkowania w Z. na podstawie Karty Mieszkańca parkowanie jest bezpłatne.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się (BPG.565.2.2015) do Przewodniczącego Rady Miasta  z prośbą o przedstawienie stanowiska Rady w sprawie, w szczególności o ustosunkowanie się do postulatów obniżenia miesięcznej i rocznej opłaty zryczałtowanej w strefie płatnego parkowania dla mieszkańców.

W odpowiedzi z dnia 19 kwietnia 2016 r. Prezydent Miasta poinformował, że wniesie pod obrady Rady Miasta projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania. Pośród zaproponowanych zmian jest też propozycja obniżenia wysokości opłaty zryczałtowanej mieszkańców. 31 maja 2016 r. Rada Miasta głosowała nad projektem. Postanowiła obniżyć ceny abonamentów miesięcznych dla mieszkańców terenów objętych strefą płatnego parkowania do 20 zł miesięcznie. Natomiast kierowcy, którzy zapłacą opłatę za cały rok z góry uiszcza kwotę jedynie 120 zł (czyli 10 zł za miesiąc).

Galeria

  • Samochody zaparkowane w polskim mieście (Nowa Huta)

    Sprawy kierowców