Zawartość

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki odpowiada w sprawie zbierania danych o cudzoziemcach i obywatelach polskich innej niż polska narodowości

Data: 
2017-06-20
Położenie: 
  • Szczecin
    Polska

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymał z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie wyjaśnienia na temat inicjatywy podjętej przez tamtejszy Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, polegającej na zbieraniu od wójtów, burmistrzów i prezydentów miast województwa zachodniopomorskiego danych na temat liczby cudzoziemców i obywateli polskich innej niż polska narodowości, zamieszkujących w poszczególnych jednostkach administracyjnych. Dyrektor Wydziału zapewnił przy tym Rzecznika, że informacje, o których przekazanie poproszone zostały władze samorządowe, dotyczyły wyłącznie danych statystycznych, pochodzących z istniejących już zasobów. Urząd Wojewódzki nie gromadził natomiast, ani nie oczekiwał od samorządów pozyskiwania jakichkolwiek danych osobowych, które pozwalałyby na identyfikację jakichkolwiek osób i ustalanie ich narodowości. Dyrektor podkreślił też, że procedura zbierania takich informacji na potrzeby bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego powtarzana jest cyklicznie, a pozyskiwane dane zawsze miały charakter statystyczny.  

Informacja o tym, że Urząd Wojewódzki przystąpił do gromadzenia danych dotyczących liczby mieszkańców województwa nie podsiadających obywatelstwa polskiego lub będących obywatelami polskimi, ale innej narodowości czy innego pochodzenia etnicznego, wzbudziła wcześniej duży niepokój wśród społeczności mniejszościowych. Rzecznik otrzymywał skargi, w których ludzie wyrażali obawę, że sama obecność na terenie województwa osób innych narodowości postrzegana jest przez administrację publiczną w kategoriach zagrożenia czy negatywnego wpływu na poziom bezpieczeństwa. RPO dostrzegał ponadto ryzyko, że realizacja prośby skierowanej do władz samorządowych, niezależnie od rzeczywistych intencji Urzędu Wojewódzkiego, prowadzić będzie do naruszania przepisów zabraniających przetwarzania danych osobowych, ujawniających narodowość czy też pochodzenie rasowe lub etniczne.  

 

 

Galeria

  • Zdjęcie: sylwetki ludzi
    Ludzie