Zawartość

Zalecenia Europejskiej Komisji Przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji wobec Polski

Data: 
2015-06-09

Europejska Komisja Przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji (ECRI) w dniu 9 czerwca 2015 r. opublikowała raport wraz z zaleceniami dotyczący Polski - zalecenia ECRI dotycząc m.in. konieczności nowelizacji ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania w celu jsnego uregulowania kompetencji Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawach dotyczących dyskryminacji pomiędzy podmiotami prywatnymi.