Treść strony

Zasada równego traktowania. Prawo i praktyka, nr 11. Dostępność witryn Internetowych instytucji publicznych dla osób z niepełnosprawnościami. Analiza i zalecenia.