Zawartość

Zasada równego traktowania. Prawo i praktyka, nr 11. Dostępność witryn Internetowych instytucji publicznych dla osób z niepełnosprawnościami. Analiza i zalecenia.

Data: 
2013-11-01

Galeria

  • Pomarańczowa okładka z białym tytułem
    Okładka raportu