Zawartość

Zasady pobierania opłaty miejscowej w Toruniu - WSA podziela stanowisko RPO

Data: 
2016-08-02
Położenie: 
  • Toruń
    Polska

Na rozprawie w dniu 2 sierpnia 2016 r. WSA w Bydgoszczy, zgodnie z wnioskiem Rzecznika, stwierdził nieważność przepisów uchwały Nr 430/12 Rady Miasta Torunia z dnia 22 listopada 2012 r. w przedmiocie ustalenia wysokości stawek opłaty miejscowej, które uprawniały Urząd Miejski w Toruniu do pobierania opłaty miejscowej za „niepełne” dni pobytu w Toruniu.

Sąd podzielił stanowisko Rzecznika, że Rada Miasta Torunia przekroczyła granice upoważnienia ustawowego przy określeniu momentu powstania obowiązku uiszczenia opłaty miejscowej oraz okresu, za jaki opłatę należy naliczać.

Wcześniej stanowisko RPO podzielił Naczelny Sąd Administracyjny.

Jeśli wyrok uprawomocni się, to będzie podstawa prawna do wystąpienia przez turystę o zwrot nienależnie pobranej opłaty. Od 2013 roku turyści przebywający dłużej niż dobę płacą 2 złote za każdy dzień pobytu, a do kasy miasta wpłynęło od tego czasu przeszło 700 tys. złotych (dane do października 2015).

Galeria

  • Grafika: domy, kościół i fabryka na szarym tle
    Sprawy samorządu i społeczności lokalnych