Godło RP

Zastępca dyrektora Krajowego Mechanizmu Prewencji spotkał się z dyrektorem Centrum Przeciwdziałania Torturom Kirgistanu oraz doradcą ds. więziennictwa OBWE w Biszkeku.

Data: 
2013-10-01