Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich

Zastępca Rzecznika Prawa Obywatelskich Stanisław Trociuk

fot. Kluczek

 

Stanisław Trociuk - urodzony dnia 3 grudnia 1964 r. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył aplikację radcowską.

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich pracuje od 1989 r. Od 1995 r. do końca 2001 r. pełnił funkcję Dyrektora Zespołu Prawa Administracyjnego i Spraw Mieszkaniowych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Od dnia 1 stycznia 2002 r. pełni funkcję Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich.

Zastępca Rzecznika Prawa Obywatelskich Krzysztof Olkowicz

fot. Kluczek

 

Urodził się 31 lipca 1954 roku w Nowym Targu.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim, w latach 1989-1991 asesor sądowy w Sądzie Rejonowym w Elblągu i w Malborku. W latach 1984-1989 oraz 1991-2015 był funkcjonariuszem Służby Więziennej , od 1996 roku na stanowisku Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Koszalinie. Jest wykładowcą w Koszalińskiej Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych w Koszalinie i Politechnice Koszalińskiej. Od 2006 roku wpisany na listę radców prawnych.

Zastępczyni Rzecznika Prawa Obywatelskich dr Sylwia Spurek

fot. Kluczek

 

Doktorka nauk prawnych, radczyni prawna, legislatorka. Współzałożycielka Fundacji Klinika Rządzenia. Od 1999 r. zaangażowana w działania na rzecz praw człowieka . Stypendystka Legal Fellowship Program i uczestniczka zajęć International Women's Human Rights Clinic, City University of New York (2000). W latach 2002-2005 prawniczka w Sekretariacie Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, gdzie uczestniczyła w pracach nad rządowym projektem pierwszej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.