Zawartość

Dr Sylwia Spurek wzięła udział w Poznań Pride Week 2016

Data: 
2016-09-24
Położenie: 
  • Poznań
    Polska
słowa kluczowe: 

„Społeczne i osobiste konsekwencje braku prawnego uregulowania związków osób tej samej płci oraz skutecznej ochrony przed dyskryminacją” to tytuł dyskusji, w której 24 września w Poznaniu wzięła udział zastępczyni RPO ds. równego traktowania dr Sylwia Spurek.

W debacie zabrali głos: reżyserka Agnieszka Holland, dr Dorota Pudzianowska z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Hubert Sobecki ze stowarzyszenia Miłość nie wyklucza. Dyskusję poprowadziła Renata Kim.

Dr Spurek przypomniała, że od 2011 r. – na mocy tzw. ustawy równościowej – Rzecznikowi Praw Obywatelskich powierzono wykonywanie zadań dotyczących realizacji zasady równego traktowania. Mówiła też o tym, jakie skargi dotyczące dyskryminacji ze względu na orientację seksualną trafiają do RPO. Wskazywała m.in. na problemy dotyczące zasad funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Np. w niektórych sytuacjach zdarza się, że - pomimo zgody poświadczonej notarialnie – gdy pacjent jest nieprzytomny, partner nie może uzyskać informacji o jego stanie zdrowia. – W takich przypadkach prosimy o zgłaszanie problemu do Biura RPO – podkreślała dr Spurek.

Zastępczyni RPO mówiła również o wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie Pana G., który od kilku lat jest w związku z Polakiem i chciał kupić w Polsce mieszkanie. Aby to zrobić musiał uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych, ale szef resortu wydał decyzję odmowną. Do sprawy przystąpił Rzecznik Praw Obywatelskich.  14 września NSA wydał w tej sprawie wyrok, w którym podzielił argumenty podniesione w skardze RPO.

Dyskusja z udziałem dr Sylwii Spurek odbyła się w ramach Poznań Pride Week 2016.

  • zdjęcie: na pikniku pod białym namiotem siedzi kilka osób
    Uczestniczki i uczestnicy debaty w Poznaniu /fot. Barbara Sinica