Zawartość

Zastępowanie szkół samorządowych prywatnymi – odpowiedź MEN

Data: 
2016-01-19
słowa kluczowe: 

Do Rzecznika Praw Obywatelskich docierają sygnały wskazujące, że coraz więcej samorządów rozważa częściowe lub całkowite zastąpienie samorządowych publicznych szkół placówkami publicznymi prowadzonymi przez podmioty prywatne (osoby fizyczne lub prawne). Takie zmiany, jeżeli dotyczą znaczącej części placówek oświatowych na terenie gminy lub powiatu, mogą zagrozić realizacji konstytucyjnych praw i wolności obywateli. Rzecznik od 2014 r. zwracał się w tej sprawie do Ministra Edukacji Narodowej.

15 stycznia br. minister udzieliła odpowiedzi na ostatnie z wystąpień RPO. Podziela ona obawy Rzecznika co do zagrożenia jakie niosłoby upowszechnienie zastępowania przez gminy lub powiaty samorządowych szkół szkołami prowadzonymi przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Minister wskazała, że „przygotowano, w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej, poselski projekt ustawy zmieniającej ustawę o systemie oświaty. Jednym z założeń ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 35) jest wzmocnienie roli kuratora oświaty w kształtowaniu sieci szkół i przedszkoli.”. Ustawa, w części dotyczącej omówionych powyżej kompetencji kuratora oświaty, wejdzie w życie 23 stycznia 2016 r.

Minister zapewniła, że MEN, przygotowując nowelizację ustawy o systemie oświaty, rozważy zmianę przepisów art. 5 ust. 5g-5r ustawy o systemie oświaty, które mogą utrudniać właściwe i pełne wykonywanie przez gminy ich obowiązkowego zadania związanego z prowadzeniem szkół i przedszkoli.

Mirosław Wróblewski, Dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego Biura RPO: Odpowiedź Minister Edukacji Narodowej wychodzi naprzeciwko postulatom kierowanym od dłuższego czasu przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Rzecznik z uwagą śledził będzie praktykę wdrażania i stosowania uchwalonych przepisów, jak też zapowiedzi kolejnych zmian legislacyjnych, przede wszystkim pod kątem zapewnienia równego i powszechnego prawa do nauki dla wszystkich uczniów.

Galeria

  • Rysunek głowy z żarówką na tablicy szkolnej
    Nauka