Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Zatrudnianie osób z niepełnosprawnością – konferencja „Różni ale równi” w Białymstoku 17.10.2013 [art. 27]

Czy niepubliczne agencje zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, prowadzone przez organizacje pozarządowe, mogą stać się alternatywą dla służb publicznych – na to pytanie starali się odpowiedzieć uczestnicy konferencji „Różni, ale równi”, zorganizowanej w Białymstoku przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich we współpracy z Fundacją Aktywizacja (dawną Fundacją Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo). Debata powinna posłużyć jako ważny głos w krajowej dyskusji nad przyszłością służb zatrudnienia i reformą urzędów pracy. 

 

Przedstawiciele agencji, urzędów, pracodawcy i same osoby niepełnosprawne doceniają znaczenie agencji dla aktywizacji i wprowadzania – zwłaszcza na otwarty rynek pracy – osób z niepełnosprawnością. Silną stroną organizacji jest bowiem efektywność ich działań, indywidualne traktowanie osób niepełnosprawnych, możliwość elastycznego dostosowania szkoleń do potrzeb pracodawcy, dbanie o warunki i utrzymanie pracy przez osobę niepełnosprawną. Nie stanowią jednak konkurencji czy zagrożenia dla publicznych służb zatrudnienia i długo jeszcze ich nie zastąpią. Pomagają grupie osób o szczególnych potrzebach i uzupełniają rynek pracy, tym bardziej, że niejednokrotnie same te miejsca pracy tworzą, np. zakładając placówki ekonomii społecznej. Jednak koszty zatrudnienia osoby niepełnosprawnej tą drogą są bardzo wysokie. Warunkiem rozwoju niepublicznych agencji, podobnie jak innych organizacji pozarządowych, jest więc wypracowanie systemu stałego finansowania, np. poprzez zwiększenie udziału działalności gospodarczej i uniezależnienie od doraźnych grantów. Uczestnicy debaty zgodnie podkreślali potrzebę koordynacji systemu zatrudnienia osób niepełnosprawnych przez państwo. Niepubliczne agencje powinny być ważnym elementem tego systemu. Rozwiązaniem większości problemów publicznych i niepublicznych jednostek pośrednictwa pracy jest rozwój przedsiębiorczości i powstanie nowych miejsc pracy. (17 X 2013) [więcej]