Godło RP

Zatrudnienie i zabezpieczenie emerytalne sportowców profesjonalnych

Data: 
2018-01-08
  • RPO pyta Ministra Sportu o możliwość zawierania przez piłkarzy kontraktów opartych na przepisach prawa pracy.
  • Minister w odpowiedzi chce, aby sytuacja piłkarzy była przeanalizowana pod kątem zatrudnienia na podstawie przepisów prawa pracy.

Polski Związek Piłkarzy przedstawia problem Rzecznikowi

Polski Związek Piłkarzy, mający status związku zawodowego, przedstawił Rzecznikowi Praw Obywatelskich szereg problemów związanych z zatrudnieniem zawodników profesjonalnych i ich zabezpieczeniem społecznym, w szczególności emerytalnym. W ocenie Związku kluczowym problemem jest dostosowanie wewnętrznych przepisów Polskiego Związku Piłki Nożnej do wymogów UEFA, a najlepszy poziom ochrony gwarantowałoby piłkarzom zawieranie kontraktów opartych na przepisach prawa pracy.

Interwencja RPO

Rzecznik Praw Obywatelskich podjął ten temat w wystąpieniu z 12 października ub. roku, skierowanym do Ministra Sportu i Turystyki, wnioskując m. in. o inicjatywę powołania odpowiedniego zespołu roboczego złożonego z ekspertów rządowych, przedstawicieli związków sportowych, klubów oraz związkowców,  którego zadaniem byłoby wypracowanie projektów odpowiednich rozwiązań w tym zakresie.

Minister również chce rozwiązać problem zabezpieczenia emerytalnego piłkarzy

W odpowiedzi Minister poinformował, że wystąpił z prośbą do Prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej o przeprowadzenie analizy sytuacji i przedstawienie stanowiska Związku w tej sprawie. Jednocześnie Minister wystąpił do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o udzielenie wsparcia  w zakresie przygotowania wytycznych dotyczących wzorcowych umów na podstawie przepisów prawa pracy.

Ponadto Minister Sportu i Turystyki zdecydował o przedstawieniu tych problemów podczas spotkania z polskimi związkami sportowymi gier zespołowych.

  • Bieżnia na boisku
    Sprawy sportu i kibiców