Zawartość

Zbieranie danych o cudzoziemcach i obywatelach polskich innej niż polska narodowości - wystąpienie RPO

Data: 
2017-05-30

W związku z inicjatywą dotyczącą zbierania danych o cudzoziemcach i obywatelach polskich innej niż polska narodowości Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o wyjaśnienia.

Galeria

  • Grafika: sylwetki ludzi na tle konturu Polski, pomarańczowe tło
    Uchodźcy i migranci