Zawartość

Zbieranie danych o cudzoziemcach i obywatelach polskich innej niż polska narodowości - wystąpienie RPO

Data: 
2017-05-30

W związku z inicjatywą dotyczącą zbierania danych o cudzoziemcach i obywatelach polskich innej niż polska narodowości Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o wyjaśnienia.

  • Zdjęcie: sylwetki ludzi
    Ludzie