Zawartość

Zdarzenie z udziałem studenta Politechniki Gdańskiej z Indii. Rzecznik zbadał sprawę.

Data: 
2016-11-14
Położenie: 
  • Gdańsk
    Polska

Rzecznik Praw Obywatelskich wykonuje zadania dotyczące realizacji zasady równego traktowania m.in. ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość. Rzecznik podejmuje czynności przewidziane w ustawie, jeżeli poweźmie wiadomość wskazującą na naruszenie wolności i praw człowieka i obywatela, w tym zasady równego traktowania. W sprawie napaści na studenta Politechniki Gdańskiej pochodzącego z Indii, podjętej z urzędu przez Rzecznika Praw Obywatelskich, a prowadzonej przez Pełnomocnika Terenowego RPO w Gdańsku, organy ścigania reagują prawidłowo. BPG.518.5.2016

Jak podawały media, dwudziestokilkuletni mężczyzna pochodzący z Indii i studiujący na Politechnice Gdańskiej został napadnięty we Wrzeszczu. Medialny opis zdarzenia wskazywał na rasistowskie pobudki sprawców. Dlatego Rzecznik uważniej przyjrzał się sprawie i zwrócił się do Policji o wyjaśnienia. Wynikało z nich, że obywatel Indii zaprzeczył, aby do tego zdarzenia doszło na tle rasistowskim, czy narodowościowym. Student powiedział też, że nie został pobity, nikt do niego nic nie mówił i nie krzyczał. Dwóch nieznanych mu mężczyzn rozpyliło mu przed oczami jakąś substancję w aerozolu, po czym od razu uciekło. Wezwani na miejsce zdarzenia funkcjonariusze wytłumaczyli obywatelowi Indii, jak może postąpić w takiej sytuacji oraz poinformowali go, ze w każdej chwili może on zgłosić się do komisariatu i złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Mimo, że student nie chciał składać zawiadomienia, Policja bardzo dokładnie zbadała sprawę, a Prokurator z urzędu wszczął postępowanie karne. W krótkim czasie Policja ustaliła sprawcę czynu i przedstawiła mu zarzuty. Mężczyzna podejrzany jest o uszkodzenie ciała obywatela Indii oraz znieważenie na tle rasowym. Policjanci dodatkowo zakwalifikowali jego działanie, jako czyn o charakterze chuligańskim, co implikuje wyższy wymiar kary.

Stałym elementem działań profilaktycznych Policji są spotkania ze studentami zagranicznymi, które są regularnie organizowane na Politechnice Gdańskiej, Uniwersytecie Gdańskim i Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

Debaty dla studentów są prowadzone w języku angielskim. Cieszą się one bardzo dużym zainteresowaniem ze strony studentów pochodzących z całego świata. W trakcie spotkań policjanci rozmawiają ze studentami na temat bezpieczeństwa w miejscu publicznym i w miejscu zamieszkania. Zapewniają oni ich jednocześnie, że w sytuacji zagrożenia zawsze mogą oni liczyć na pomoc Policji. Funkcjonariusze są w stałym kontakcie z ich opiekunami, tj. przedstawicielami uczelni i zawsze reagują na każdy ich sygnał.

Rzecznik Praw Obywatelskich będzie monitorował dalszy przebieg sprawy, a w tym kolejne działania organów ścigania. 

AKTUALIZACJA: 17.11.16, dochodza nowe informacje

Galeria

  • Wybrzeże w zabytkowym mieście, stary dźwig portowy
    Stare miasto, Gdańsk