Zawartość

Zespół Analiz Systemowych Kancelarii Prezydenta rozpoczął pracę

Data: 
2016-06-27
słowa kluczowe: 

Decyzją Szefa Kancelarii Prezydenta 19 maja 2016 roku powołany został Zespół Analiz Systemowych, w skład którego weszli przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Biura Rzecznika Praw Dziecka, Biura Rzecznika Finansowego oraz Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Przewodniczącym Zespołu został Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera, zastępcą przewodniczącego - dyrektor Biura Interwencyjnej Pomocy Prawnej Tomasz Kulikowski, natomiast sekretarzem Zespołu - specjalista Biura Interwencyjnej Pomocy Prawnej Marek Hryniewicz.

27 czerwca 2016 roku w Pałacu Prezydenckim odbyło się inauguracyjne spotkanie, podczas którego Szef Kancelarii Prezydenta Małgorzata Sadurska wręczyła akty powołania w skład Zespołu. W spotkaniu uczestniczyła także Zofia Romaszewska, Doradca Prezydenta RP.

Minister Sadurska podkreśliła, że utworzenie Zespołu Analiz Systemowych podyktowane jest potrzebą tworzenia prawa lepiej służącego obywatelom. Dzięki współpracy Biura Interwencyjnej Pomocy Prawnej Kancelarii Prezydenta RP wraz z Biurami Rzeczników w ramach Zespołu Analiz Systemowych możliwa będzie wzajemna wymiana doświadczeń oraz informacji dotyczących najważniejszych problemów prawnych wymagających podjęcia działań legislacyjnych.

Na pierwszym posiedzeniu uczestnicy zastanawiali się nad pierwszymi propozycjami zmian legislacyjnych wynikającymi z analizy społecznie ważnych problemów zgłaszanych przez Obywateli Rzecznikowi Praw Dziecka. Chodzi o propozycję nowelizacji Kodeksu karnego, której celem jest wzmocnienie prawnokarnej ochrony dzieci, a także rozwiązanie problemu kryminalizacji tzw. porwań rodzicielskich. 

W skład Zespołu Analiz Systemowych weszli:

 1. Andrzej Dera – Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 2. Tomasz Kulikowski – Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 3. Marek Hryniewicz – Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 4. Zofia Szweda-Lewandowska – Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 5. Urszula Olszewska – Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 6. Bartosz Wyżykowski – Biuro Rzecznika Finansowego
 7. Aleksander Daszewski – Biuro Rzecznika Finansowego
 8. Agnieszka Rękas – Biuro Rzecznika Praw Dziecka
 9. Bartosz Sowier – Biuro Rzecznika Praw Dziecka
 10. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz – Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
 11. Zbigniew Śpiewak – Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
 12. Alicja Maliszewska – Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
 13. Katarzyna Latuszek-Pasternak – Biuro Rzecznika Praw Pacjenta.