Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Zespół "Krajowy Mechanizm Prewencji"

 

Zespołem kieruje Justyna Lewandowska

Do zakresu działania Zespołu „Krajowy Mechanizm Prewencji” należy:

  • sprawdzanie sposobu traktowania osób pozbawionych wolności;
  • przedstawianie rekomendacji właściwym organom władzy, w celu poprawy traktowania oraz warunków osób pozbawionych wolności i zapobiegania torturom oraz innemu okrutnemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu;
  • przygotowywanie propozycji i uwag dla Rzecznika, odnośnie obowiązujących lub projektowanych przepisów prawnych;
  • merytoryczne przygotowywanie konferencji związanych z zakresem realizowanych zadań.

Zespół „Krajowy Mechanizm Prewencji” zapewnia na podstawie upoważnienia, zastępstwo procesowe Rzecznika przed Sądem Najwyższym, innymi sądami i Trybunałem Konstytucyjnym w sprawach należących do jego właściwości.

(wyciąg z regulaminu organizacyjnego Biura RPO)

 

Dyrektor Justyna Róża Lewandowska

Prawnik, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego.

W roku 2007 ukończyła aplikację prokuratorską w Warszawie, a od roku 2010 jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.

Długoletni pracownik Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. W Fundacji zajmowała się głównie prawami osób pozbawionych wolności oraz osób zażywających substancje psychoaktywne, a także żyjących z wirusem HIV/AIDS.

W latach 2007/2008 była członkiem Zespołu ds. zmiany ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw powołanego przez Ministra Sprawiedliwości