Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Zespół ds. Osób Głuchych

Informacja o zespole ds. osób głuchych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich

Relacje ze spotkań zespołu w latach 2013-15 są dostępne pod tym linkiem

 

Zespół do spraw osób g/Głuchych został powołany w lutym 2013. Jego celem jest zebranie informacji dotyczących osób g/Głuchych oraz spraw, które stanowią naruszenie ich praw obywatelskich.

Skład Zespołu:

 1. Mariusz Sak – Polski Związek Głuchych, przewodniczący Zespołu roboczego
 2. Anna Butkiewicz – Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Akademii Górniczo-Hutniczej
 3. Małgorzata Czajkowska-Kisil – Instytut Głuchoniemych
 4. Maciej Kortas – Zatrudnij Niesłyszących
 5. Piotr Kowalski – Polski Związek Głuchych
 6. Bartosz Marganiec - Fundacja Promocji Kultury Głuchych KOKON
 7. Joanna Łacheta – Uniwersytet Warszawski
 8. Marta Lempart – Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 9. Kajetana Maciejska-Roczan – Polski Związek Głuchych
 10. Michał Małaj – Organizacja Niesłyszących Słabosłyszących Internautów
 11. Anna Sacha – Organizacja Niesłyszących Słabosłyszących Internautów
 12. Agnieszka Siepkowska – Uniwersytet Wrocławski
 13. Paweł Żurawski – Akademia Polskiego Języka Migowego

oraz przedstawicielki Biura RPO:
Anna Błaszczak, Barbara Imiołczyk, Karolina Miksa i Sylwia Górska

Działania Zespołu

Posiedzenia zespołu odbywają się raz w miesiącu. Obrady Zespołu są dwujęzyczne: migamy w PJM i mówimy po polsku. Większość członków Zespołu (12 osób) to osoby g/Głuche. W trakcie swojej pracy Zespół przygotował listę zagadnień, które stanowią istotne obszary w dyskryminacji g/Głuchych. Są nimi:

 1. Edukacja
 2. Szkolnictwo wyższe
 3. Dostępność
 4. Kwestie medyczne
 5. Głusi a rynek pracy
 6. Specjaliści i ich decyzje a g/Głusi
 7. Kwestie społeczne
 8. Kultura Głuchych

Każde z tych zagadnień koordynuje jeden z członków zespołu. Każde zagadnienie składa się z kilku szczegółowych tematów, które opracowują różni członkowie zespołu.

Efektem prac ma być raport o problemach g/Głuchych w Polsce, który będzie przygotowany po polsku w wersji elektronicznej i papierowej oraz w wersji migowej.

Informacje o spotkaniach Zespołu znajdują się na stronie www.rpo.gov.pl. Tam również są zapisy debat i konferencji organizowanych przez RPO tłumaczonych na język migowy.

Film w Polskim Języku Migowym przygotowała Agnieszka Siepkowska