Zawartość

Zmiana Statutu Gminy Tarnów po interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich

Data: 
2016-02-01
słowa kluczowe: 

Podczas rozpatrywania sprawy indywidualnej, Rzecznik Praw Obywatelskich ustalił, że Statut Gminy Tarnów ogranicza prawo obywateli do wstępu na posiedzenia komisji Rady Gminy. Artykuł 61 Konstytucji RP daje bowiem każdemu obywatelowi prawo do wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, a dodatkowo, ustawa o samorządzie gminnym przewiduje prawo do wstępu na posiedzenia komisji rad gmin. Rzecznik wystąpił do władz Gminy Tarnów o niezwłoczne usunięcie ze statutu wyżej wskazanego ograniczenia. W rezultacie, Rada Gminy Tarnów przyjęła niezbędne zmiany, które po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, weszły w życie 31 grudnia 2015 r.

Galeria

  • Laptop i książka
    Informacja publiczna