Zawartość

Zmiana stopnia niepełnosprawności ze znacznego na umiarkowany? Rzecznik zbadał sprawę

Data: 
2017-01-30
Położenie: 
  • Wrocław
    Polska

Sprawa została podjęta przez Rzecznika z urzędu na podstawie artykułu p. red. Renaty Hryniewicz, zamieszczonego w Gazecie Lubuskiej z 7 października 2016 r. (BPW.7064.4.2016).

Z treści artykułu wynikało, że orzeczeniem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w G. córce zainteresowanej „odebrano” znaczny stopień niepełnosprawności, zaliczając ją do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Obniżenie stopnia niepełnosprawności pociąga za sobą szereg negatywnych konsekwencji, w tym zwłaszcza utratę przez jej matkę prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, z którego korzystała ona przez ponad 30 lat.

Pełnomocnik Terenowy Rzecznika we Wrocławiu zwrócił się do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w G. (do którego zainteresowana złożyła odwołanie) o zbadanie tej sprawy. W wyniku interwencji oraz po uzupełnieniu dokumentacji neurologicznej orzeczenie Powiatowego Zespołu zostało uchylone i kobieta - orzeczeniem Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - została zaliczona na stałe do znacznego stopnia niepełnosprawności. W orzeczeniu tym stwierdzono także, że spełnia przesłanki do skierowania jej do uczestnictwa w warsztacie terapii zajęciowej oraz do przyznania karty parkingowej.

Galeria

  • Znak pierwszeństwa dla osoby z niepełnosprawnością na szarym chodniku
    Niepełnosprawność