Zawartość

Zmiany w norweskim systemie opieki na dzieckiem po interwencjach RPO i MSZ

Data: 
2015-09-16
słowa kluczowe: 

Po licznych interwencjach polskiego Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Minister Norwegii ds. Dzieci, Równości i Inkluzji Społecznej zapowiedziała zmiany związane z postępowaniem w sprawach odbierania polskich dzieci rodzinom zamieszkującym w Norwegii.

Od 2013 r. Rzecznik interweniował u władz polskich oraz współpracował z norweskim ombudsmanem w sprawach związanych z postępowaniem norweskich urzędów pomocy społecznej dotyczących opieki nad dzieckiem (Barnevernet). Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich docierały skargi na nadmiernie stanowcze reakcje norweskiego urzędu względem polskich rodziców przebywających w Norwegii. Po interwencjach Rzecznika, polski MSZ w nocie dyplomatycznej do norweskiego rządu podniósł, że urzędnicy Barnevernet nie uwzględniają, przy ocenie sytuacji, różnic kulturowych, jakie zachodzą między rodzinami polskimi a norweskimi, a wynikają z nieco innego podejścia do wychowywania dzieci.

W konsekwencji prowadzi to do natychmiastowego i w ocenie władz polskich często niezawinionego z punktu widzenia rodziców, odbierania dziecka rodzinie i umieszczenia go w placówce zastępczej.

O podobnych sprawach, do tej pory, polskie służby konsularne nie były zawsze informowane przez władze norweskie. Według zapowiedzi władz Norwegii praktyka ta ma ulec zmianie, a polski konsul ma być o takich przypadkach informowany, a także włączony w postępowanie przed Barnevernet w sprawach mających związek z polskimi dziećmi. Jest to zmiana istotna, ponieważ włączenie polskich służb konsularnych może pomóc załagodzić konflikt, gdy mylnie interpretowane są zachowania i zwyczaje polskich rodzin, budzące zastrzeżenia strony norweskiej.

Rzecznik Praw Obywatelskich z satysfakcją odnotowuje zapowiedziane zmiany, jednocześnie dziękując Ministerstwu Spraw Zagranicznych i norweskiemu ombudsmanowi za współpracę w tym zakresie.

Dalszych informacji udziela Mirosław Wróblewski, Dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego – tel. 022 551 79 37.

Galeria

  • Dwie ręce - dorosłego o dziecka

    Prawa dziecka

Zobacz także