Zawartość

Zmiany w procedurze administracyjnej – konferencja w Katowicach

Data: 
2017-05-16

11 maja 2017 r. Marcin Pachota z BPT Katowice wziął udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Nowelizacja KPA przyniesie wiele nowatorskich zmian w całej procedurze administracyjnej, takich jak uregulowanie mediacji, uporządkowanie kwestii kar administracyjnych, możliwość zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania od decyzji administracyjnej, a także wprowadzenie pojęcia decyzji prawomocnej i milczącego załatwienia sprawy. W konferencji uczestniczyli studenci i doktoranci uczelni wyższych, pracownicy naukowi wydziałów prawa, praktycy z wieloletnim doświadczeniem: pracownicy urzędów administracji, radcowie prawni, członkowie SKO i sędziowie WSA. Organizatorami konferencji były Katedra Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego WPiA UŚl oraz Koło Naukowe Prawa Administracyjnego.