Zawartość

Zmiany w procedurze administracyjnej – konferencja w Krakowie

Data: 
2017-05-16
12 maja 2017 roku Magdalena Sobas z BPT Katowice uczestniczyła w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Reforma Służby Zdrowia – progres czy regres w ochronie praw pacjentów?” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Rozmawiano na niej o sytuacji pacjenta i ochronie jego praw po zmianach w ustawodawstwie. Debatowano m.in. nad prawem pacjenta do leczenia bólu jako fundamentalnego prawa człowieka, dwubiegunowością zmian praw pacjenta czy wdrożeniem ustawy o sieci szpitali. Mówiono też o tajemnicy lekarskiej po śmierci pacjenta w świetle nowych regulacji, czy ochronie danych medycznych pacjenta według rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych. Wystąpienie Magdaleny Sobas było poświęcone realizacji prawa pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej na gruncie ustawy o prawach pacjenta i RPP. Po każdym z paneli prowadzona była dyskusja, w której udział wzięli praktycy reprezentujący różne podmioty medyczne. Organizatorem konferencji było Koło Naukowe Prawa Medycznego UJ.