Zawartość

ZUS ws alimentów: testy programu ułatwiającemu komornikom dostęp do informacji, czy rodzic pracuje, nie powiodły się

Data: 
2018-12-21

RPO ponownie pyta ZUS, jak wyglądają zapowiedziane testy oprogramowania ułatwiającego współpracę komorników z ZUS. Dzięki łatwiejszemu dostępowi do informacji, czy zobowiązany do płacenia alimentów rodzic pracuje, komornicy mogliby szybciej ściągać należności dla dzieci.

ZUS odpowiedział, że testy przeprowadzono już 18 i 22 stycznia 2018 r.  Wyniki nie pozwoliły na wdrożenie tej formy udzielania odpowiedzi komornikom. - Obecnie pracujemy nad nowym wnioskiem o udostępnienie danych komornikom sądowym z rozszerzonym zakresem informacji o spis z inwentarza w wersji elektronicznej, w związku z przepisami które będą obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. Prowadzimy w tym zakresie ustalenia z Krajową Radą Komorniczą. Wdrożenie planujemy na luty 2019 r.

Galeria

  • Dziewczyka z dużym misiem
    Alimenty - wspólna sprawa