Zawartość

"Żywa Biblioteka" w Zamościu pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 
2017-03-11
Położenie: 
  • Zamość
    Polska
słowa kluczowe: 

"Żywa Biblioteka" jest projektem edukacyjnym z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji i ochrony praw człowieka. Jej celem jest tworzenie przestrzeni dialogu i porozumienia oraz działanie na rzecz poszanowania praw człowieka. Ważnym aspektem jest również przekazanie wiedzy i doświadczeń osób narażanych na dyskryminację, stereotypizację, wykluczenie. Projekt ma wpłynąć na kształtowanie postaw otwartości i akceptacji wobec różnorodności.