Godło RP

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną osadzone w jednostkach penitencjarnych 2017.pdf