Zawartość

Art. 78 – Prawo do dwóch instancji

opis kategorii - Art. 78 – Prawo do dwóch instancji

Każda ze stron ma prawo do zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji. Wyjątki od tej zasady oraz tryb zaskarżania określa ustawa.

CO TO ZNACZY?

Konstytucja gwarantuje stronom prawo do zaskarżania orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji.

Jak orzekł Trybunał Konstytucyjny, organ rozpoznający środek zaskarżenia powinien mieć możliwość merytorycznej oceny prawidłowości rozstrzygnięcia w sprawie[1]. „Konstytucyjne prawo zaskarżania orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji stanowi bardzo istotny czynnik urzeczywistniania tzw. sprawiedliwości proceduralnej"[2].
[1] wyrok TK z 24 lutego 2015 r., K 34/12

[2] wyrok TK z 16 listopada 1999 r., SK 11/99

 

Liczba całkowita wyników: 24
Data początkowa
np.: 01/2020
Data końcowa
np.: 01/2020
  •  
Subskrybuj Art. 78 – Prawo do dwóch instancji