Zawartość

Informacja RPO o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka

  • opis kategorii - Informacja RPO o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka

    Rzecznik corocznie informuje Sejm i Senat o swojej działalności oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela (art. 19 ustawy o RPO). W tym miejscu zebrane są informacje o debatach nad raportami RPO i wystąpienia RPO przed obu izbami parlamentu

  • Liczba całkowita wyników: 56
    Data początkowa
    Data końcowa
    Subskrybuj Informacja RPO o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka