Godło RP

Informacja RPO o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka

opis kategorii - Informacja RPO o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka

Rzecznik corocznie informuje Sejm i Senat o swojej działalności oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela (art. 19 ustawy o RPO)

Liczba całkowita wyników: 16
Data początkowa
np.: 07/2019
Data końcowa
np.: 07/2019
Subskrybuj Informacja RPO o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka