Zawartość

Informacja RPO o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka

opis kategorii - Informacja RPO o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka

Rzecznik corocznie informuje Sejm i Senat o swojej działalności oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela (art. 19 ustawy o RPO)

Liczba całkowita wyników: 19
Data początkowa
np.: 01/2020
Data końcowa
np.: 01/2020
Subskrybuj Informacja RPO o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka