Zawartość

Postępowania strategiczne RPO

opis kategorii - Postępowania strategiczne RPO

Rzecznik Praw Obywatelskich może przyłączyć się do postępowania cywilnego lub administracyjnego a także wnieść kasację w sprawach karnych, jeżeli doszło do naruszenia praw i wolności obywatelskich, w szczególności w wyniku działania organów władzy publicznej.

RPO przystępuje do spraw, które dotyczą szczególnie ważnych naruszeń praw człowieka: z uwagi na skalę zjawiska, wagę naruszenia albo złożoność problemu prawnego.

Liczba całkowita wyników: 122
Data początkowa
np.: 01/2020
Data końcowa
np.: 01/2020
Subskrybuj Postępowania strategiczne RPO