Zawartość

Postępowania strategiczne RPO

 • opis kategorii - Postępowania strategiczne RPO

  Rzecznik Praw Obywatelskich może przyłączyć się do postępowania cywilnego lub administracyjnego a także wnieść kasację w sprawach karnych, jeżeli doszło do naruszenia praw i wolności obywatelskich, w szczególności w wyniku działania organów władzy publicznej.

  RPO przystępuje do spraw, które dotyczą szczególnie ważnych naruszeń praw człowieka: z uwagi na skalę zjawiska, wagę naruszenia albo złożoność problemu prawnego.

 • Liczba całkowita wyników: 129
  Data początkowa
  np.: 08/2020
  Data końcowa
  np.: 08/2020
  Subskrybuj Postępowania strategiczne RPO